Skolbesök i Bergianska trädgården Foto: Elisabet Bergknut
Kom nära naturen i Bergianska trädgården!
 
 
Naturens Hus har som mål att sprida kunskap och känsla för naturen, väcka intresse för naturvetenskap samt skapa engagemang för miljöfrågor.
I Bergianska trädgården finns en unik möjlighet att lära känna växterna och deras roll på jorden: om form och ekologi, om systematik och utbredning, till nytta och nöje.
Naturens Hus hör till Vetenskapens Hus som har Stockholms universitet och Kungl. Tekniska högskolan som huvudmän.
 

Mer info om Naturens Hus: www.vetenskapenshus.se

Vi har inte informerat barnen ännu. 

Om allt går i lås gäller följande:

Klass 1B ska åka på onsdag den 17/2, kl. 8.45. Lunchmatsäck behövs!
Klass 1A ska åka på torsdag den 18/2, kl. 8.45. Lunchmatsäck behövs!
Klass 1C ska åka på fredag den 19/2. kl. 8.45. Lunchmatsäck behövs!

Barnen får därför sovmorgon (fritids) den aktuella dagen, 
dvs klass 1B börjar kl. 8.45 på tisdag,
klass 1A börjar kl. 8.45 på torsdag
och klass 1C börjar kl, 8.45 på fredag. 


Vi har övat på bokstaven Öö den här veckan. Vi har övat på att trolla med prickar. Vad händer om man glömmer prickarna på Öö. Odlan ar pa en ode o.
Vi har även övat på hur ord ändras i plural, t.ex en höna - flera hönor, en örn -flera örnar och en mus flera möss.
Men den svåraste meningen var nog att skriva orden i rätt ordning, så att det blev en mening, t.ex. mössa röda ränder. har Sörens.

På matten har vi försökt att avluta kapitlet om tal. Några klasser har börjat på nästa kapitel, som handlar om geometriska former. Vi kommer att öva mer på kvadrater, rektanglar, trianglar, cirklar, och vi får fundera på hur många sidor och hörn olika former har samt jämföra deras likheter och skillnader. Även mönster med geometriska former samt dubbelt och hälften behandlas i kapitlet.

Vi har nu kommit till uppdrag 2 i NTA-temat Fast eller flytande. I det här uppdraget har vi fortsatt att undersöka fasta föremål. Barnen har sorterat föremålen efter deras färg och form. Vi har därefter diskuterat vad de kan finnas för egenskaper hos fasta ämnen.Idag passade vi på att prata om och skriva hur en kompis kan vara. Resultatet kan ni se i respektive klassrum i form av hjärtan eller möss.

På NO-lektionerna har vi lärt oss mer om örnen, både havsörnar och kungsörnar.Idrottsläraren Andrée är föräldraledig två veckor framåt. Vikarie är tillsatt.

Trevlig helg! Eva, Eva och Bahar