fredag 26 februari 2016

skolinfo

Hej!

Nu har alla ettor skrivit om utflykten till Bergianska trädgården och Naturens hus. Det bästa var nog att få lära sig mer om mineraler och om köttätande växter.

I vårt bokstavsarbete har vi kommit fram till Yy, En del elever har svårt att skilja på y och i, vilket är lättare att upptäcka i samband med skrivandet.

Läsläxan denna vecka är förstås till måndagen den 7/3. Det är ingen läxa under lovet, men givetvis är det bra att läsa en stund varje dag även på lovet. Vi vill också förtydliga att  det är viktigt att läsa en stund varje dag, och när läsningen flyter på bra i Den magiska kulan, är det dags att fortsätta med en annan lagom svår bok.

Ett djur eller växt på y var svårt att hitta. Vi sparade istället förra veckans djur, fladdermusen till denna vecka. Det var spännande att lära sig fakta om fladdermusen, t.ex. att fladdermusen är ett däggdjur som kan flyga. På kvällen vaknar fladdermusen och ger sig ut på jakt efter flygande insekter.

I matten har vi kommit fram till diagnosen till det andra kapitlet. Där gällde det att kunna de olika geometriska figurerna kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. Att rita två trianglar som bildar en kvadrat, var inte helt enkelt.

På NTA-lektionerna har vi kommit fram till uppdrag 4. Barnen ska först ställa en hypotes om vad som kommer att hända när de försöker rulla olika föremål nerför en ramp. Några får även försöka blåsa på föremålen med hjälp av ett sugrör för att se vilka som det är lätt respektive svårt att flytta på. 


Vi vill påminna om att det är viktigt att göra frånvaroanmälan varje dag på skolwebben vid sjukdom.

Hoppas att alla får ett trevligt sportlov!Eva, Eva och Bahar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar