fredag 11 mars 2016

Skolinfo

Hej!

Hoppas alla har haft ett skönt sportlov!
Barnen har berättat och skrivit om sitt lov, så nu vet vi allt om alla skidresor, fritidsaktiviteter och biobesök.


På svenskan har barnen dessutom skrivit och ritat om vad de tycker om att göra hemma, vilket vi har satt in i portfolion.


Vi har förstås övat mycket på veckans bokstav Gg, I arbetsboken fick barnen bland annat fundera över vilket ord som ska bort. Ett exempel var guld, glöda glimma eller glittra. Det finns flera tänkbara alternativ, men det gällde att motivera sitt val. Det var en rolig övning!
En annan övning var att läsa ord där g låter som j, t.ex. get, geting och korg. 

I samband med bokstaven Gg, har vi lärt oss en del om grodans livscykel. Några klasser ägnade sig även åt att lära sig fakta om gråsparven och grävlingen.
I matten har vi börjat med ett nytt kapitel där vi arbetar mer med räknesätten addition och subtraktion. Vi kommer att fördjupa oss i likhetstecknets betydelse och tvillingtal ( 1+1, 2+2, 3+3 osv). Tvillingtalen ger en bra grund att förstå hälften och dubbelt. så öva gärna extra på det hemma!


På NO-lektionerna har vi förutom fakta om grodor, gråsparvar eller grävlingar, arbetat med nästa uppdrag i NTA-lådan. Det gällde att rangordna de 20 föremålen efter hårdhet, en uppgift som är kopplad till undervisningen om mineraler på Naturens hus. Väldigt spännande, men ganska knepigt! Det är lättare att beskriva färg och form än hårdhet, eftersom färg och form kan beskrivas med ord som inte fordrar jämförelse. Till exempel är ett fast ämne antingen rött eller blått, runt eller fyrkantigt, medan hårdhet måste beskrivas med jämförelse. 


En klass har börjat arbeta med våra nya pengar på SO:n, samt ritat sin egen sedel. Övriga klasser kommer att göra det nästa vecka.


Trevlig helg!

Eva, Eva och Bahar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar