fredag 18 mars 2016

skolinfo


Hej!

I svenskan har vi fokuserat på bokstaven Bb. Vi har bland annat övat på sammansatta ord på . tex. brandbil, brandspruta och bilväg. Att känna skillnad på lilla b och d, var också en viktig övning. En annan övning var att arbeta med motsatsord: hel-halv, kall-varm, lätt-tung, ung-gammal. Vi tränar också mycket på att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt.

Vi kommer inte att dela ut någon läxa nu på måndag. Vi hoppas däremot att alla kommer att läsa extra mycket i valfria, lagom svåra böcker under påsken.

Det gäller verkligen att hänga med i matten nu! Om det är någon som varit ledig eller sjuk, är det viktigt att stämma av med oss.
När vi arbetar med likhetstecknet är det viktigt att man börjar uträkningen på den sida där hela uppgiften redan finns,
t.ex . 4+3=  __ +2.  Detta ger en bra grund för kommande arbete med algebra.
Uppgifterna ligger till en början i talområde 0-10, men övergår snart till talområde 0-100. Likheterna mellan talområdena 0-10 och 0-100 tas upp. Det är därför viktigt att alla har automatiserat tvillingarna upp till 10, samt 10-kamraterna. Öva gärna på det hemma, kanske som en lek.


På NO-lektionerna har vi fortsätt NTA-uppdrag 6, flyta eller sjunka. Det var ett spännande och blött uppdrag. Barnen skulle undersöka vad som händer när de lägger 20 olika fasta ämnen i vatten och ta reda på vilka ämnen som flyter eller sjunker. Vi pratade mycket om att plastskeden flöt om man la den försiktigt i vattnet, men att den sjönk om man tryckte ner den under ytan.
I samband med bokstaven Bb, har vi lärt oss fakta om bävern och skrivit i artboken. Lokaltidningen Mitt i Bromma hade en artikel om att bävrarna har kommit till Alvik. Ett helgtips är kanske att promenera längs strandpromenaden för att se om det finns några spår av avgnagda trädstammar där.Vi har pratat mycket om att det är viktigt att ta lagom mycket mat  i matsalen, för att inte behöva en massa slänga mat. Det är bättre att ta lite åt gången. Den här veckan och veckan efter påsklovet, kommer alla matrester att vägas. Information från skolmåltiden:
Skolmåltiden är en viktig del av skolan och elevernas skolvardag.
Hög kvalitet och hög nöjdhet skapar goda förutsättningar för övrig skolverksamhet.
Möjlighet att konkret påverka effektivitet och svinn.
Minskat svinn innebär möjlighet att använda tilldelade resurser mer effektivt. 


Nästa vecka på måndag den 21/3 tänkte vi vara med och rocka sockorna för allas lika värde på Downs syndrom-dagen. Vi hoppas att alla kan ta på sig två olika strumpor då.
Se: www.svenskadownforeningen.se.
Skärtorsdagen är en vanlig skoldag.

Trevlig helg!

Eva, Eva och Bahar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar